Điện Thoại: 212.3.833120

Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX

Cập nhật: 2016-08-02 08:42:16
Lượt xem: 320

Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX

           Sáng ngày 27/7/2016, đồng chí Lừ Mai Văn, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy,  Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện.

          Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung lấy ý kiến đối với các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện công tác di dân TĐC dự án thủy điện Sơn La 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2015; đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và dự kiến danh mục đầu tư năm 2017; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2015; Nghị quyết về danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư thuộc các nguồn vốn trên địa bàn huyện năm 2017.

              Chiều ngày 27/7/2016, đồng chí Vì Thị Tiến, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện.

              Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung lấy ý kiến đối với các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

             Sáng ngày 28/7/2016, đồng chí Bùi Thái Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy,  Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện.

             Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung lấy ý kiến đối với các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2016; công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2016; kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; công tác Tòa án nhân dân; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

            Các đại biểu dự Hội nghị thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND huyện đã thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật, những khó khăn, tồn tại trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân TĐC vùng lòng hồ thủy điện; đề xuất những nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đề nghị Thường trực UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn giải trình bổ sung một số nội dung: Báo cáo bổ sung những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016; tập trung đánh giá sâu công tác quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn huyện...

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Lừ Mai Văn - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, đồng chí Bùi Thái Sơn - Trưởng Ban Pháp chế, đồng chí Vì Thị Tiến - Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tiếp thu ý kiến của các đại biểu và điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đảm bảo tiến độ trình Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX./.

                                                                             Điêu Thị Nhất -  Văn phòng HĐND và UBND

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập30
Tổng số người xem 838683
Tổng số lượt xem 1331395
Album Ảnh
Liên Kết Website