Điện Thoại: 212.3.833120

Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Nhai tổ chức thành công Kỳ họp thứ hai khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật: 2016-11-10 09:58:15
Lượt xem: 342
Diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều 08 - 09/8/2016), tại Hội trường lớn UBND huyện. Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Dự kỳ họp có: Đồng chí Bùi Minh Tân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; các đồng chí Lãnh đạo nguyên là Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo và cử tri các xã; các đại biểu HĐND huyện khóa XX; phóng viên Báo Sơn La, phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình dự và đưa tin về kỳ họp.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

             Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Minh Tân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và nhiều Bộ Luật mới ban hành, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, cũng như thực hiện các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của HĐND và UBND các cấp. Kỳ họp có trách nhiệm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016, tạo đà để thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ. 

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

             Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 do đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình tại kỳ họp đã nhận định: Năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thường trực Huyện ủy, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, một số doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện. Kinh tế 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn huyện duy trì được tăng trưởng ở mức khá: Giá trị sản xuất ước thực hiện 399 tỷ đồng (theo giá 2010), đặc biệt là lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ước thực hiện 186 tỷ đồng, chiếm 46,6%. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (30a, 135) và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nguồn vốn huy động thực hiện chương trình đạt 27.017,954 triệu đồng; toàn huyện có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công nhận xã có 02 xã (Chiềng Bằng, Mường Chiên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; có thêm 178 tuyến đường giao thông nông thôn thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh với tổng chiều dài 10,78 km được hoàn thành; tổ chức triển khai công nhận 02 xã Chiềng Bằng, Mường Chiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 175 tỷ đồng, chiếm 43,8%. Hoạt động thương mại - dịch vụ ổn định, cơ bản đáp ứng các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân, khối lượng vận tải hành khách là 18.538 lượt người, vận tải hàng hóa 179.293 tấn, doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông ước đạt 8.330 triệu đồng. Đã thực hiện tốt công tác thu - chi ngân sách địa phương, tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 285.610 triệu đồng bằng 80,61% dự toán. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 11.913 triệu đồng, bằng 91,64% chỉ tiêu kế hoạch năm do UBND tỉnh giao, bằng 79,42% chỉ tiêu kế hoạch do HĐND huyện giao, tăng 65,43% so với cùng kỳ năm 2015; chi ngân sách đạt 183.675% triệu đồng, bằng 51,9% chỉ tiêu kế hoạch năm do UBND tỉnh giao, bằng 51,61% chỉ tiêu kế hoạch do HĐND huyện giao, bằng 99,71% so với cùng kỳ năm 2015. Công tác TĐC dự án thủy điện Sơn La tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện để ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; chỉ đạo quyết toán được 739,5 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 30/6/2016 đã phê duyệt quyết toán được 4.004 tỷ đồng, đạt 98,3% tổng giá trị thực hiện. Hoàn thành xong công tác xác minh nội nghiệp, công khai xác minh với 6.264/6.264 hộ có kiến nghị xác minh diện tích đất thu hồi trên cos 2018. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, thông tin, thể thao, y tế từng bước phát triển, đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Các lĩnh vực xã hội có những chuyển biến tích cực, các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời. Công tác phòng, chống ma túy và HIV/AIDS tiếp tục đạt kết quả tích cực và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, kiện toàn. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng được tăng cường chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định. Tổ chức thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, nghiêm túc, an toàn và tiết kiệm thực sự là Ngày hội của nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai.

              Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi còn chậm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn phân tán, nhỏ lẻ, hiệu quả sản xuất còn hạn chế; hoạt động thương mại, dịch vụ tập trung không đồng đều, tỷ trọng dịch vụ trong nền kinh tế còn thấp; khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đã giảm mạnh song giảm chưa bền vững; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác giáo dục, y tế, văn hóa còn nhiều khó khăn hạn chế; công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn một số xã, một số đơn vị chưa đạt yêu cầu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp.

Đồng chí Đinh Ngọc Vương, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

           Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 do đồng chí Đinh Ngọc Vương - Ủy viên BTV huyện ủy trình tại kỳ họp đã nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ mối liên hệ công tác với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đảm bảo nghiêm túc quy chế phối hợp; chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các Nghị quyết của kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX thông qua; chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016; tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX. Chỉ đạo các Ban của HĐND, đại biểu và các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp xúc cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ hai. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX...

          Các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ hai; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện về tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm; báo cáo tiếp thu, giải trình, bổ sung các nội dung yêu cầu sau Hội nghị thẩm tra của các Ban HĐND huyện và các báo cáo quan trọng khác.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết tại Kỳ họp

            Kỳ họp cũng thảo luận, chất vấn; biểu quyết thông qua 05 dự thảo Nghị quyết: Về ban hành Quy chế hoạt động; về ban hành Nội quy các kỳ họp; về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; về phê duyệt danh mục dự án chuẩn bị đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư công năm 2017 và các năm còn lại trong kỳ kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện. 100% các vị đại biểu HĐND huyện, đại biểu dự kỳ họp nhất trí với các nội dung trình kỳ họp; 100% đại biểu HĐND huyện và các đại biểu dự kỳ họp không có ý kiến chất vấn gửi về HĐND huyện; 100% đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp biểu quyết nhất trí với 05 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng chí Bùi Minh Tân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp

            Phát biểu bế mạc cùng với việc khẳng định những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Đồng chí Bùi Minh Tân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đánh giá kết quả kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

          Đồng chí Bùi Minh Tân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đã khẳng định: Kỳ họp thứ hai đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng; các xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; Các Ban HĐND huyện kế thừa kinh nghiệm của HĐND huyện khóa trước, tập trung nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát và tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; các vị đại biểu HĐND huyện sớm báo cáo kết quả kỳ họp đến với cử tri toàn huyện, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020./.

Điêu Thị Nhất -  Văn phòng HĐND và UBND huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập25
Tổng số người xem 838678
Tổng số lượt xem 1331390
Album Ảnh
Liên Kết Website