Điện Thoại: 212.3.833120

Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên (1996 - 2016)

Cập nhật: 2016-08-25 10:02:33
Lượt xem: 307
Chiều ngày 22/8/2016, huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh lực lượng dự bị động viên (1996-2016). Tới dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Ngọc Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Toàn cảnh Hội nghị

             Qua 20 năm thực hiện, đã phát huy được vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng; công tác quản lý Nhà nước về Quốc phòng - An ninh được chú trọng quan tâm và được duy trì thường xuyên có nề nếp từ huyện đến cơ sở. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cơ quan các cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, nghiên cứu quán triệt, tổ chức triển khai và thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, đề xuất cho Huyện ủy, HĐND và UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, đạt hiệu quả, chất lượng.

             Trong những năm qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng, triển khai quán triệt nghiêm túc Phát lệnh về lực lượng dự bị động viên, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình cho các đối tượng là công dân đủ 17 tuổi trong năm, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2 và toàn dân thực hiện, đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và thực tế của địa phương như: Tuyên truyền qua các chương trình của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, báo địa phương, báo quân khu, nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của địa phương, thông qua các hoạt động, các hội nghị để lồng ghép tuyên truyền, giáo dục các nội dung về thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, nhất là tuyên truyền qua các đợt tuyển quân hàng năm, giáo dục quốc phòng, an ninh, huấn luyện dân quân tự vệ, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phòng chống bão lũ – tìm kiếm cứu nạn, diện tập phòng chống thiên tai, diễn tập Khu vực phòng thủ huyện … Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng huyện đã tổ chức quán triệt học tập và tuyên truyền về Pháp lệnh về lực lượng dự bị đông viên cho cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác quân sự của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cũng như học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn.

             Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, huyện Quỳnh Nhai thường xuyên duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị và nhân dân đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả; Việc đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên tự huyện đến cơ sở đảm bảo thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ tiêu cấp trên giao, nhất là chỉ tiêu tuyển quân, kế hoạch huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên.

Đồng chí Tạ Đức Thọ - Trung tá – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện thông qua báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 – 2016)

              Thực hiện Quyết định về giao chỉ tiêu diễn tập Chỉ huy tham mưu động viên của UBND tỉnh Sơn La, năm 2002 và 2011 huyện tổ chức diễn tập chiến thuật tấn công cấp đại đội, quân số tham gia 220 đồng chí, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, kết quả đạt loại khá, Thực hiện kế hoạch tập huấn của Quân khu 2, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định triệu tập cán bộ tham gia tập huấn đúng thành phần, quân số tham gia đạt 15 đồng chí/ 03 lớp, kết quả đạt khá. Tổng số đảng viên trong lực lượng dự bị động viên hiện có là 217 đồng chí đạt 22%.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

            Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên trong thời gian tới.

Khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm

thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

               Nhân dịp này UBND huyện Quỳnh Nhai đã khen thưởng 04 Tập thể và 04 Cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên trên địa bàn giai đoạn 1996 – 2016./.

Điêu Thị Nhất - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập9
Tổng số người xem 859043
Tổng số lượt xem 1394211
Album Ảnh
Liên Kết Website