Điện Thoại: 212.3.833120

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân trên 52 tỷ đồng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Cập nhật: 2016-09-22 09:38:53
Lượt xem: 502
Trong 9 tháng đầu năm 2016, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) đã giải ngân cho vay 10 chương trình tín dụng, số tiền 52.020 triệu đồng cho 1.843 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

              Nguồn vốn được giải ngân tập trung chủ yếu vào một số chương trình tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, chăn nuôi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách và kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm cho các hộ vùng khó khăn như: Cho vay hộ nghèo 633 hộ, số tiền 22.900 triệu đồng; Cho vay hộ cận nghèo 362 hộ, số tiền 14.300 triệu đồng; Cho vay hộ mới thoát nghèo 82 hộ, số tiền 3.225 triệu đồng; Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 91 hộ, số tiền 2.775 triệu đồng; Cho vay tạo việc làm 111 hộ, số tiền 2.090 triệu đồng …

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân tại điểm giao dịch xã

           Với số vốn bình quân cho vay để phát triển sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi đạt trên 35 triệu đồng/hộ, đã đáp ứng được nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Nguồn vốn giải ngân được người dân đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi gia súc, đại gia súc sinh sản và thuỷ sản trên lòng hồ.

          Đến 20/09/2016 tổng dư nợ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt 184.388 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn là 195 triệu đồng, chiếm 0,1% tổng dư nợ. Trong quý IV/2016 Phòng giao dịch tiếp tục phối hợp với Ban giảm nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các xã thực hiện thu hồi nợ đến hạn, cho vay quay vòng vốn thu hồi các chương trình và giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở danh sách các hộ đã được UBND huyện phê duyệt./.

                                      Nguyễn Trung Hải – Giám đốc NHCSXH huyện.

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập36
Tổng số người xem 876590
Tổng số lượt xem 1441542
Album Ảnh
Liên Kết Website