Điện Thoại: 212.3.833120

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo

Cập nhật: 2016-11-18 09:02:04
Lượt xem: 571
Sáng ngày 16.11.2016, Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Tân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Thường trực các Đảng ủy, HĐND, UBND các xã; các Chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị 

                  Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp đó, đồng chí Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua Tờ trình số 60-TTr/HU ngày 15.11.2016 của Ban Thường vụ huyện ủy và hướng dẫn cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cách ghi các loại phiếu như phiếu giới thiệu nhân sự cấp ủy, quy hoạch cấu tạo mới vào Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Đồng chí Bùi Minh Tân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt đến các đồng chí cán bộ chủ chốt về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo ... để Hội nghị cho ý kiến giới thiệu. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại; triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung và phương pháp quy trình quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn số 15 của Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch cán bộ của hệ thống chính trị.

          Sau khi được nghe quán triệt của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí dự Hội nghị đã tiến hành nghiên cứu, xem xét, viết phiếu và bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo./.

 Điêu Thị Nhất - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập22
Tổng số người xem 838674
Tổng số lượt xem 1331386
Album Ảnh
Liên Kết Website