Điện Thoại: 212.3.833120

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2016

Cập nhật: 2016-11-23 16:49:44
Lượt xem: 292
Ngày 17 tháng 11 năm 2016, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2016. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Am - Trưởng phòng PA 83, Thượng tá Phạm Quốc Cường - Phó trưởng Phòng PA 81 Công an tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước huyện; thủ trưởng, công chức phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch, công chức Văn phòng thống kê UBND 11 xã.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Do vậy, các đại biểu phải tập trung cao độ tiếp thu đầy đủ nội dung do báo cáo viên truyền đạt, kết hợp nghiên cứu tài liệu để vận dụng hiệu quả, có chiều sâu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, làm tốt công tác này ở từng cơ quan, đơn vị và cở sở.

         

          Tại Hội nghị đã được nghe Đại tá Nguyễn Văn Am - Trưởng phòng PA 83 Công an tỉnh Sơn La - Báo cáo viên, giảng chuyên đề: Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin và giới thiệu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Thượng tá Phạm Quốc Cường - Phó trưởng Phòng PA 81 Công an tỉnh Sơn La - Báo cáo viên, giảng chuyên đề: Thực trạng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình hiện nay và giải pháp.

          Kết luận Hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ làm nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo mật của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, nhất là công tác lưu trữ thông tin, tài liệu mật vào máy tính cơ quan, tổ chức, cá nhân trong máy tính; tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đưa công tác bảo vệ bí mật Nhà nước vào nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và báo cáo kết quả về UBND huyện qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; rà soát, đánh giá và bổ sung Nội quy của cơ quan, đơn vị (quy định sử dụng máy tính có nối mạng Internet) cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của của đơn vị; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước phải gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Giao cơ quan Thường trực (Công an huyện) giúp UBND huyện chủ động tham mưu kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước./.

 

 Điêu Thị Nhất - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập35
Tổng số người xem 838739
Tổng số lượt xem 1331451
Album Ảnh
Liên Kết Website