Điện Thoại: 212.3.833120

Họp hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Cập nhật: 2017-01-20 08:04:13
Lượt xem: 350
Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, được thuận lợi đúng luật. Sáng ngày 17/01/2017 đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp.

          Trong năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của đơn vị trong công tác tham mưu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện được tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm đúng thời gian, an toàn đúng luật.

Toàn cảnh cuộc họp

          Năm 2016, theo chỉ tiêu toàn huyện có 60 nam thanh niên lên đường nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu trên giao, lấy chất lượng làm mục tiêu, tuyển những thanh niên có phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ, tham gia thành lập Hội đồng khám sức khỏe, phối hợp với Bệnh biện Đa khoa huyện xây dựng kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

          Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đúng kế hoạch, đúng quân số, bảo đảm về chất lượng, an toàn, đúng Luật. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phải quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2017; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; các xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND huyện về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2017; làm tốt công tác điều động thanh niên đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng, quản lý nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2017. Đảm bảo chỉ tiêu trên giao, đúng luật định làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2017./.

 

Điêu Thị Nhất-Văn phòng HĐND và UBND

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập46
Tổng số người xem 859110
Tổng số lượt xem 1394283
Album Ảnh
Liên Kết Website