Điện Thoại: 212.3.833120

Đảng ủy xã Chiềng Ơn tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Cập nhật: 2017-02-23 08:02:10
Lượt xem: 365
Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Chiềng Ơn huyện Quỳnh Nhai đã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Mô hình nuôi cá lồng tại xã Chiềng Ơn ( ảnh Văn Thiệu)

               Đảng ủy có 244 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ. Với đặc thù là một xã thuần nông, để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học trong sản xuất, do vậy hàng năm Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đào đạo nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của từng loại sản phẩm. Đi đôi với đó, Đảng bộ xã cũng chỉ đạo UBND xã và các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao KHKT, thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, xây dựng các vùng sản xuất tập trung tạo thành hàng hóa.

Mô hình nuôi Vịt tại bản Xe Ngoài xã Chiềng Ơn (Ảnh Văn Thiệu)

           Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt đến các chi bộ và đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, phân công các đồng chí trong BCH phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Từ việc lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển triển kinh tế đã tạo điều kiện và phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân, hiện toàn xã có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/năm như hộ gia đình ông Lò Văn Dịch bản Xe Ngoài, Hoàng Thị Chiến bản Van Pán, Lò Văn Tiến bản Hát Củ... Thu nhập bình quân đầu người  của xã đạt 12 triệu đồng/người/năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ  40,06% năm 2015 xuống còn 118,6 % năm 2016 và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12% năm 2017.

           Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Chiềng Ơn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Trong đó tiêu chí số 17 về môi trường, nhân dân trong xã đã tham gia đào được hơn 350 hố rác thải hộ gia đình, thực hiện đưa chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn, góp công sức xây dựng các tuyến đường giao thông nội bản, nội xã.

            Với những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội của Đảng ủy xã Chiềng Ơn đã và đang từng bước góp phần tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ đảng viên. Tin tưởng rằng, với những mục tiêu, giải pháp trọng tâm đề ra trong năm 2017; xã Chiềng Ơn sẽ ngày càng phát triển và trở thành xã thứ 4 đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Quỳnh Nhai./...

Văn Thiệu Đài TT-TH Quỳnh Nhai 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập35
Tổng số người xem 876583
Tổng số lượt xem 1441532
Album Ảnh
Liên Kết Website