Điện Thoại: 212.3.833120

Hiệu quả bước đầu của trụ sở tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa

Cập nhật: 2017-03-15 17:22:05
Lượt xem: 572
Trong thời gian qua, mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại huyện Quỳnh Nhai đã giúp giải quyết khối lượng lớn thủ tục hành chính cho người dân theo hướng nhanh, gọn, đơn giản, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Được chính thức thành lập từ tháng 8 năm 2016, đến nay sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã phát huy hiệu quả hoạt động và nhận được những đánh giá, nhận xét tích cực từ người dân. Đến nay 100% cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã của huyện đều tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

             Được chính thức thành lập từ tháng 8 năm 2016, đến nay sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã phát huy hiệu quả hoạt động và nhận được những đánh giá, nhận xét tích cực từ người dân. Đến nay 100% cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã của huyện đều tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

 

Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả theo mô hình một cửa( Ảnh Đình Hải)

 

              Hiện nay người dân đến làm các thủ tục hành chính chỉ cần nộp hồ sơ tại một cửa giao dịch và nhận kết quả cũng tại cửa giao dịch đó. Tất cả các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện để mọi đối tượng có thể tra cứu các quy định của Nhà nước về thủ tục hành chính. Tại bộ tiếp nhận và trả kết quả có đủ các phương tiện, thiết bị để mọi công dân có thể tra cứu các quy định của Nhà nước; xây dựng hòm thư góp ý để tiếp nhận những ý kiến góp ý, phản ánh về tình hình giải quyết các thủ tục hành chính của UBND huyện, phản ánh về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ bộ phận một cửa.

              Từ khi thành lập đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 92%. Đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận này 100% là công chức có trình độ từ Đại học trở lên và có nhiều kinh nghiệm trong công tác, có kiến thức và năng lực thực tiễn để tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Niêm yết công khai đầy đủ Bộ thủ tục hành chính theo quy định, niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân. Công khai đầy đủ mức thu và thực hiện thu phí, lệ phí  đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Một trong những nét mới mang tính ưu việt trong công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại một chính là việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc.

               Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mô hình, UBND huyện Quỳnh Nhai cần tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình một cửa điện tử; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong quá trình giải quyết luân chuyển hồ sơ, trả kết quả cho công dân đúng thời gian quy định, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và các cấp chính quyền. Cải thiện hơn nữa điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức./..                                                                  

Đình Hải – Đài TT - TH Quỳnh Nhai

 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập31
Tổng số người xem 838686
Tổng số lượt xem 1331398
Album Ảnh
Liên Kết Website