Điện Thoại: 212.3.833120

UBND huyện Quỳnh Nhai họp rà soát công tác giải ngân thanh toán các nguồn kinh phí năm 2017

Cập nhật: 2017-06-13 09:36:31
Lượt xem: 301
Sáng ngày 16/5/2017, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác giải ngân thanh toán các nguồn kinh phí năm 2017. Tham dự cuộc họp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Dân tộc, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước huyện, Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Đ/c Đặng Ngọc Hậu Phó - Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

            Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan đơn vị báo cáo tình hình thực hiện giải ngân các nguồn kinh phí; thanh toán các nguồn vốn; tiến độ giải ngân thanh toán các dự án do phòng và các xã làm chủ đầu tư; giải ngân thanh toán các nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết của Chính phủ, Chương trình 135; tiến độ giải ngân, lập hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trên cở ý kiến, kiến nghị của các cơ quan đơn vị. Đồng chí chủ tịch UBND huyện thống nhất chỉ đạo:

             Các phòng ban chuyên môn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nguồn kinh phí được giao đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập hồ sơ giải ngân thanh toán các chương trình, dự án được giao thực hiện.

            Rà soát, tổng hợp số liệu, lập hồ sơ để phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG Chương trình 135, 102; phân bổ các nguồn kinh phí thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 30a; 135 và chương trình mục tiêu xây dựng NTM chưa phân bổ; giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong việc giải ngân thanh toán các nguồn kinh phí.

            Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị về triển khai công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2018 gắn với công tác thanh quyết toán các nguồn kinh phí năm 2016./.

 

Điêu Thị Nhất - Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập34
Tổng số người xem 838718
Tổng số lượt xem 1331430
Album Ảnh
Liên Kết Website