Điện Thoại: 212.3.833120

Tọa đàm 28/6

Cập nhật: 2017-06-28 13:36:47
Lượt xem: 790
Nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2017), Ban chỉ đạo lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai tổ chức giao lưu, tọa đàm, nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa. Đặc biệt là chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của người chồng, người cha trong việc giáo dục, chăm sóc con cái xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và không có bạo lực góp phần xây dựng gia đình tiến bộ có sức lan tỏa lớn, đồng thời nhân rộng những điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện.

 

          Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng và chính quyền huyện đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước về gia đình tại địa phương, xác định công tác gia đình là một nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên khi xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, đồi truỵ; tăng cường công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình. Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình văn hoá và vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hoá; gắn việc xây dựng gia đình với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

          Để ngày gia đình Việt Nam 28/6 thật sự mang ý nghĩa, mỗi người hãy tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình nhằm ôn lại truyền thống nề nếp gia phong là điều hết sức cần thiết, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam./.

Điêu Thị Nhất - Văn phòng HĐND và UBND

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập32
Tổng số người xem 1079236
Tổng số lượt xem 1862316
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88