Điện Thoại: 212.3.833120

Đoàn công tác 2289 của UBND tỉnh công tác tại huyện Quỳnh Nhai

Cập nhật: 2017-08-07 14:23:24
Lượt xem: 590
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TCT ngày 12/6/2017 của Tổ công tác 2289 của UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh. Chiều ngày 31/7 đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tổ trưởng Tổ công tác 2289 làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự làm việc với đoàn công tác có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo hai Ban quản lý dự án huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng đoàn công tác

Quán triệt nội dung Hội nghị

 

          Theo báo cáo của UBND huyện tổng số nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đến thời điểm 28/7 là 1.265 nhiệm vụ, đã hoàn thành 1.250 nhiệm vụ, chiếm 98,8% (đúng thời hạn 1241 nhiệm vụ, chiếm 98,1%; chậm so với thời hạn 09 nhiệm vụ, chiếm 0,71%). Số nhiệm vụ chưa thực hiện 15 nhiệm vụ. 

 

Quang cảnh cuộc họp

 

          Theo đó, kết quả thực hiện cấp giất CNQSD đất lần đầu từ năm 2013, tổng số hộ theo kết quả rà soát 6.771 hộ cần cấp giấy CNQSD đất, số hộ đủ điều kiện cấp giất CN là 5.779 hộ, số hộ không đủ điều kiện cấp giấy CN  mà chỉ kê khai đăng ký là 1.322 hộ; tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư, tổ chức nghiệm thu, hoàn thành bàn giao 55 công trình. Đang triển khai thi công 32 công trình. Công trình chậm tiến độ 01 công trình; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổng số lượt tiếp công dân tại Trụ sở thường xuyên, định kỳ và đột xuất là 95 lượt tiếp bằng 249 lượt người. Tổng số đơn kiến nghị, phản ánh tiếp nhận trong kỳ thuộc thẩm quyền giải quyết 140 đơn, đã có báo cáo giải quyết 103 đơn, đang xem xét giải quyết 37 đơn, đơn khiếu nại tố cáo trong kỳ nhận 07 đơn. Tại buổi làm việc  đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề xuất kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu liên thông đến cấp huyện hoặc nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản điều hành hiện nay; đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định về việc ban hành quy định hoặc mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềng hạn và cơ cấu tổ và chức của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể các tiêu chí hay căn cứ xác định nhiệm vụ hoàn thành, chưa hoàn thành, đang triển khai đối với từng công việc./.

                                                                               Điêu Thị Nhất - Phòng Văn hóa và Thông tin

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập15
Tổng số người xem 858585
Tổng số lượt xem 1393697
Album Ảnh
Liên Kết Website