Điện Thoại: 212.3.833120

Đại hội CĐCS trung tâm văn hóa – thể thao nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cập nhật: 2015-12-29 17:14:03
Lượt xem: 718
Ngày 24/12 CĐCS Trung tâm văn hóa – Thể thao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

       Công đoàn cơ sở trung tâm văn hóa - thể thao huyện có 15 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua Công đoàn trung tâm văn hóa - thể thao huyện không ngừng phát triển cả về tổ chức và đội ngũ đoàn viên công đoàn; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động thu hút công chức, viên chức tham gia hoạt động. Công đoàn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên công đoàn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do các cấp, các ngành, địa phương phát động và đã được 100% đoàn viên công đoàn đăng ký; Đồng thời công đoàn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và quyền lợi đối với (CCVCLĐ) Công chức, viên chức, người lao động, phối hợp triển khai thực hiện tốt qui chế dân chủ, đảm bảo cho (CCVCLĐ) được tham gia đóng góp ý kiến đối với hoạt động của đơn vị…Nhiệm kỳ tới Công đoàn cơ sở trung tâm văn hóa – thể thao huyện phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng, Nhà nước; hàng năm 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 95% đạt danh hiệu lao động tiên tiến và tiếp tục giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc…
       Trên tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 3 đồng chí có đủ năng lực phẩm chất vào BCH công đoàn khóa mới và đ/c Nguyễn Văn Dũng được bầu giữ chức chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm văn hóa – thể thao nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập18
Tổng số người xem 1021502
Tổng số lượt xem 1741061
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88