Điện Thoại: 212.3.833120

Ban Đại diện Hội Đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Phiên họp Thường kỳ Quý IV năm 2017

Cập nhật: 2018-01-11 10:34:30
Lượt xem: 857

Toàn cảnh phiên họp

          Năm 2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, tổ chức được 11 đoàn kiểm tra hoạt động của Ban giảm nghèo, hoạt động nhận ủy thác của 4 tổ chức chính trị - xã hội và kiểm tra tại 11 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 71 hộ vay. Ngoài ra, các thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã đã thực hiện công tác kiểm tra tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định được 39 lượt với 184 hộ vay. Qua kiểm tra, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị, đưa ra những kiến nghị để khắc phục và thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương. Theo đó, hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội được chú trọng, đã tổ chức triển khai thực hiện công tác tín dụng với tổng nguồn vốn thực hiện đến ngày 31/12/2017 là 215.179 triệu đồng, đạt 99,7% kế hoạch tăng 26.001 triệu đồng so với đầu năm; tổng doanh số cho vay trong năm đạt 52.674 triệu đồng cho hơn 1.760 khách hàng vay vốn, gồm 9 chương trình tín dụng; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổng dư nợ đến 31/12/2017 là 214.691 triệu đồng, gồm 15 chương trình cho vay, đạt 99,9% kế hoạch giao. Hoạt động giao dịch tại các xã được triển khai đầy đủ, kịp thời. Thực hiện văn bản liên tịch giữa Ngân hàng chính sách xã hội với 4 tổ chức chính trị - xã hội huyện, đến ngày 31/12/2017, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đang thực hiện hợp đồng ủy thác với 44 tổ chức chính trị  - xã hội của các xã, tổng dư nợ ủy thác là 213.676 triệu đồng, tăng 25.899 triệu đồng so với đầu năm với 211 Tổ tiết kiệm và vay vốn, bằng 99,5% tổng dư nợ của đơn vị.

          Cũng tại Phiên họp, đã hướng dẫn phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị năm 2018...

          Bước sang năm 2018, Ban đại điện Hội đồng quản trị, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 40; tham mưu cho UBND huyện bổ sung nguồn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tối thiểu 300 triệu đồng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; thông báo bổ sung, điều chỉnh kịp thời kế hoạch tín dụng được giao cho các xã để triển khai cho vay, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch./.

                             Thu Hà – Đài TT – TH Quỳnh Nhai

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập13
Tổng số người xem 1021542
Tổng số lượt xem 1741101
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88