Điện Thoại: 212.3.833120
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
621-BC/BCĐ 03/10/2018 Báo cáo công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các bản chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định
Chi tiết
17-NQ/HU 27/12/2016 Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Chi tiết
85-KH/HU 20/3/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Chi tiết
73-KH/HU 25/01/2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2017
Chi tiết
62-KH/HU 23/11/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chi tiết
11-HD/HU 20/3/2017 Hướng dẫn học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào sinh hoạt chi bộ, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Chi tiết
06-CTr/HU 29/7/2016 Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Chi tiết
09-CT/HU 24/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Quỳnh Nhai lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Chi tiết
07-CT/HU 08/12/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Chi tiết
16/KH-UBND 03/4/2017 Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2017
Chi tiết
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập19
Tổng số người xem 1046681
Tổng số lượt xem 1817904
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88