Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập75
Tổng số người xem 332339
Tổng số lượt xem 488380
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
38/TB-TTHĐND 16/5/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 38 CỦA HĐND HUYỆN
39/TB-TTHĐND 16/5/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 39 CỦA HĐND HUYỆN
09/KH-HĐND 17/5/2017 KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI