Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập25
Tổng số người xem 437930
Tổng số lượt xem 636492
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
107/BC-PCTT 25/9/2017 Báo cáo Công tác PCTT & TKCN 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
02/KH-TGV 05/10/2017 Kế hoạch Kiểm tra làm việc với các cơ quan, đơn vị của Tổ công tác 332 về thực hiện các tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2017
1394/QĐ-UBND 15/9/2017 Quyết định Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
1384/QĐ-UBND 14/9/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện
212/KH-UBND 15/9/2017 Kế hoạch mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã về công tác cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2017
208/KH-UBND 12/9/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017
209/KH-UBND 15/9/2017 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2017 - 2020
208/KH-UBND 12/9/2017 Kế hoạch tổ chức kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ và thi cán bộ, công chức giỏi cấp huyện, xã năm 2018
86/CĐ-BCH PTTT&TKCN 13/9/2017 Công điện về cơn bão số 10
1312/QĐ-UBND 12/9/2017 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai Năm 2017
161/TB-HĐXT 25/8/2017 Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai năm 2017
76/BC-BCH 07/8/2017 Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra từ cuối tháng 7 đến ngày 07/8/2017 tại các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
179/KH-UBND 04/8/2017 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
155/UBND-HĐXT 26/7/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (Cấp Trung học cơ sở)
154/UBND-HĐXT 26/7/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (Cấp Tiểu học)
153/UBND-HĐXT 26/7/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (bậc học Mầm non)
149//TB-UBND 26/7/2017 Thông báo công bố công khai quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Nhai đến năm 2020
156/TB-HĐXT 01/8/2017 Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức Đài Truyền thanh - Truyền hình; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quỳnh Nhai năm 2017
171/KH-UBND 26/7/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
36/CV-HĐXT 25/7/2017 Về việc danh mục tài liệu phục vụ công tác xét tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2017