Điện Thoại: 212.3.833120
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
164/TB-UBND 8/10/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hoài Thu - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị huyện
Chi tiết
1769/QĐ-UBND 10/10/2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn tham gia Liên hoan Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Sơn La lần thứ hai năm 2018
Chi tiết
1722/QĐ-UBND 10/10/2018 Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
166/TB-UBND 8/10/2018 Thông báo về việc quản lý, vận hành, khai thác sử dụng nghĩa trang nhân dân Trung tâm huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
1661/QĐ-UBND 08/10/2018 Quyết định về việc Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
253/KH-UBND 17/9/2018 Kế hoạch gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày doanh nhân việt nam
Chi tiết
249/KH-UBND 02/10/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018
Chi tiết
1565/QĐ-UBND 19/9/2018 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018
Chi tiết
1577/QĐ-UBND 21/9/2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Chi tiết
237/KH-UBND 18/9/2018 Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND huyện Quỳnh Nhai thực hiện Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La
Chi tiết
241/KH-UBND 21/9/2018 Kế hoạch triển khai phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2018-2021
Chi tiết
236/KH-UBND 17/9/2018 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018
Chi tiết
231/KH-UBND 11/9/2018 Kế hoạch triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Chi tiết
226/KH-UBND 04/9/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 1205-TB/TU ngày 05.7.2018 của Tỉnh ủy Sơn La Kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Chi tiết
232/KH-UBND 12/9/2018 Kế hoạch tổ chức Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
227/KH-UBND 4/9/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
234/KH-UBND 14/9/2018 Kế hoạch tổ chức triển khai sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn năm 2019, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
219/KH-UBND 27/8/2018 kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2018
Chi tiết
229/KH-UBND 7/9/2018 kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018
Chi tiết
1304/QĐ-UBND 21/8/2018 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập10
Tổng số người xem 980597
Tổng số lượt xem 1644023
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88