Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2022

          Chiều ngày 20/04, Trung tâm chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2022

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện trao chứng chỉ cho học viên

        Trong thời gian 8 ngày, các học viên đã được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản ký tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

        Trong quá trình học tập, các học viên đã cố gắng khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lớp học, tích cực phát biểu, nêu vấn đề, nghiêm túc trao đổi với giảng viên và được giảng viên giải đáp, phân tích đầy đủ, chu đáo, mở rộng kiến thức ở từng chuyên đề giúp cho các học viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu.

        Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học trong đó có  42,5% học viên xếp loại giỏi, 57,5% học viên xếp loại khá.

        Qua những kiến thức đã được trang bị từ lớp học, các đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện cho bản thân để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1120
  • Trong tuần: 9,721
  • Tất cả: 763,519
Đăng nhập