Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

          Ngày 14/6 Trung tâm chính trị huyện Quỳnh Nhai tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Dự có lễ khai giảng có đồng chí Lâm Thị Hồng Diệp Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Cán bộ giảng viên Trung tâm chính trị và 70 học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

        Trong thời gian từ ngày 14/6 đến 25/7/2022 các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ; Vấn đề quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…Ngoài 18 chuyên đề lên lớp, các học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế, thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế để bổ sung kiến thức cho thi tốt nghiệp.

        Thông qua lớp học sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bản lĩnh, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam... Từ đó, vận dụng vào thực tế công tác và cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội tại địa phương, đơn vị công tác./.
Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 4,612
  • Tất cả: 873,879
Đăng nhập