Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2022

          Ngày 29/7, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Bế giảng Lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2022

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện trao bằng tốt nghiệp cho các học viên 

        Lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022 khai giảng vào tháng 6/2022, sau hơn 1 tháng học tập, 70 học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ; Vấn đề quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…

        Qua đánh giá chất lượng các bài kiểm tra của học viên đã xác định rõ nội dung nhiều bài có chất lượng đáp ứng yêu cầu đề ra đạt kết quả học tập cao. Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó 34 học viên đạt loại giỏi chiếm 48,6%.../.

Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 570
  • Trong tuần: 7,175
  • Tất cả: 842,804
Đăng nhập