Đại hội Chi bộ Dân vận Mặt trận lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2025

          Ngày 19/9 Chi bộ Dân vận Mặt trận thuộc Đảng bộ cơ quan khối Đảng, Đoàn thể tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2025

Đại hội Chi bộ Dân vận Mặt trận lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2025

        Chi bộ Dân vận Mặt trận hiện  có 07 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, 100% đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo Ban dân vận huyện uỷ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng của mỗi cơ quan. Quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã hoàn thành và đạt 6/6 chỉ tiêu đề ra, 100% cán bộ đảng viên được học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Điều lệ Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Duy trì và giữ vững chi bộ, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá.

        Nhiệm kỳ 2023-2025 Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tiếp tục đổi mới về nội dung và Phương thức lãnh đạo của chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ thời kỳ mới.

Đồng chí Vì Thị Tiến (áo cóm trắng) tái cử chức danh Bí thư Chi bộ Dân vận Mặt trận khóa II

        Trên tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Vì Thị Tiến tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Dân vận Mặt trận khóa II nhiệm kỳ 2023-2025./. 

Tác giả:Mạnh Hùng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 3,510
  • Tất cả: 868,319
Đăng nhập