Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nặm Ét và Mường Sại

Để từng bước nắm bắt tiến độ xây dựng nông thôn mới, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới xã Nặm Ét theo lộ trình đề ra. Ngày 18/3, Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai đã đến kiểm tra, nắm bắt tình hình  thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nặm Ét và xã Mường Sại.

Thực hiện việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Năm Ét đã đạt được 07/19 chỉ tiêu và 27/49 và xã Mường Sại đạt 08/19 tiêu chí nông thôn mới. Từ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, huyên, hai xã đã và đang được đầu tư xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, các công trình thiết yếu, phục vụ dân sinh trên địa bàn. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã thực hiện công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo đôn đốc cán bộ, Đảng viên và đội ngũ người có uy tín nêu gương đi đầu trong thực hiện các tiêu chí, xây dựng các mô hình kinh tế. Triển khai tuyên truyền cho người dân nắm và hiểu rõ vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới  thông qua các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”…

Về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời cụ thể hóa bằng văn bản để lãnh đạo các bản thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ủy ban bầu cử xã đã hoàn thành việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số lượng cử tri và dự kiến số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Thường trực huyện ủy Quỳnh Nhai kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nặm Ét

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thường trực huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền hai xã cần tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế để nhân dân học tập và làm theo. Chủ động rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới sát với thực tế và đúng quy định. Từng năm ban hành nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đặt ra các mục tiêu để hoàn thành tiêu chí. Đồng thời rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Chỉ đạo nhân dân chuyển đổi sản xuất cây trồng con nuôi kém hiệu quả sang nuôi, trồng các loại cây, con có thế mạnh. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bầu cử, tạo không khí sôi nổi trong nhân dân./…

                     Văn Thiệu - Trung tâm TT-VH Quỳnh Nhai

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 2,437
  • Tất cả: 439,753
Đăng nhập