Quỳnh Nhai họp Ban chỉ đạo 477 về thực hiện đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng Tái định cư và đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

Ngày 08/4, Huyện ủy Quỳnh Nhai tổ chức họp Ban chỉ đạo (BCĐ) 477 về thực hiện đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng Tái định cư thủy điện Sơn La; đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo dự và chủ trì cuộc họp…

Họp Ban chỉ đạo 477

Trong quý I/2021, BCĐ 477 huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm trong đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng Tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La; đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030.  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ Tái định cư thủy điện Sơn La. Giải quyết các vướng mắc trong công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rà soát các hộ Tái định cư quay về nơi ở cũ. Tổ chức điều tra, đánh giá tình hình ổn định đời sống sản xuất của nhân dân tại các khu điểm TĐC để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Quyết định 666 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho nhân dân. Về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 06/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Mường Giàng, Chiềng Bằng, Chiềng Khoang, Chiềng ơn và Pá Ma Pha Khinh. Năm 2021 huyện Quỳnh Nhai phấn tiếp tục phấn đấu đưa hai xã Mường Giôn và Chiềng Khay đạt chuẩn nông thôn mới và theo lộ trình phấn đấu đến năm 2025 Quỳnh Nhai sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới....

Phát biểu kết luận giao nhiệm vụ tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thu,  Bí thư huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo 477 huyện yêu cầu các ngành, các cơ quan chuyên môn và các xã tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ổn định đời sống sản xuất nhân dân TĐC gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh của người dân về thực hiện chế độ chính sách di dân TĐC thủy điện Sơn La, công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và tiếp tục thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc; rà soát bổ sung các dự án đầu tư công giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2025 Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp./          

                               Nguyễn Việt Dũng – Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 3,404
  • Tất cả: 436,350
Đăng nhập