Hội nghị thẩm tra nội dung văn bản trình kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

          Ngày 09/6 Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung văn bản trình kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị thẩm tra nội dung văn bản trình kỳ họp thứ , HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện và các tờ trình dự thảo Nghị quyết như: Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022; Các Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách; kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; kết quá công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022…. Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023.

        Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và đóng góp tại hội nghị, Ban Kinh tế - Xã Hội và Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung hoàn thiện nội dung các báo cáo và dự thảo nghị quyết đảm bảo yêu cầu để trình Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tác giả:Mạnh Hùng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 4,668
  • Tất cả: 873,935
Đăng nhập