Phiên họp thứ 15 UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

          Ngày 30/8, UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức Phiên họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022. Đồng chí Hoàng Tiến Cường – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp. 

Toàn cảnh phiên họp thứ 15 UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

        Trong tháng 8, UBND huyện Quỳnh Nhai đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn về thiên tai, dịch bệnh để phục hồi phát triển kinh tế. Toàn huyện đã thu hoạch được trên 950 ha Ngô xuân hè, đạt 47,5% tổng diện tích gieo trồng; tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc 305 ha lúa nương, 4.000 ha sắn. Chỉ đạo chăm sóc tốt diện tích cây ăn quả và các cây trồng lâu năm khác. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát. Công tác phát triển thủy sản được quan tâm thực hiện. Tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản. Duy trì và phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 đạt hơn 40,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 337,2 tỷ đồng, bằng 83,21% chỉ tiêu kế hoạch do HĐND tỉnh giao và bằng 82% chỉ tiêu kế hoạch HĐND huyện giao. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên của các đơn vị dự toán. Về xây dựng nông thôn mới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của BTV tỉnh ủy Sơn La về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn NTM năm 2025. Hướng dẫn UBND các xã rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời đề xuất nhu cầu kinh phí đề nghị tỉnh bổ sung hỗ trợ giai đoạn 2021-2025... Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường và giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

        Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND huyện về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý III năm 2022. Tập trung thực hiện các giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19; huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; quản lý đất đai, quan tâm đời sống và sản xuất của các hội dân tái định cư. Phát triển văn hóa xã hội, giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện. Trong đó chú trọng thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới./...  

Tác giả:Văn Thiệu – Trung tâm TT-VH Quỳnh Nhai
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 188
  • Trong tuần: 3,518
  • Tất cả: 868,327
Đăng nhập