Đảng bộ xã Chiềng Khoang đưa Nghị quyết vào cuộc sống

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, một trong những khâu đột phá được Đảng bộ xã Chiềng Khoang huyện Quỳnh Nhai xác định trong nhiệm kỳ (2020-2025) đó là tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; trọng tâm là nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung gắn với đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển diện tích rừng bảo vệ lòng hồ thủy điện gắn với phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, tán cây ăn quả tăng thu nhập cho nhân dân. Do vậy, nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân.

Đảng bộ xã Chiềng Khoang quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV 

Đảng bộ xã Chiềng Khoang hiện có 374 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc. Ngay sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã phân công nhiệm vụ cho thành viên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghị quyết sâu rộng trong nhân dân. Đảng bộ xã nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ trực thuộc, nhất là bí thư chi bộ trong lãnh, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã. Cấp ủy chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đến nay, các chi bộ trực thuộc hoàn thành việc ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo từng năm và cả nhiệm kỳ. 100% chi bộ trực thuộc hoàn tất kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng bộ xã vào cuộc sống.

Đồng chí Lò Văn Chơi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai thông tin: “Ngay sau khi Đại hội đảng bộ xã Chiềng Khoang lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 thì Đảng ủy xã đã tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng ủy phụ trách các bản để xuống tuyên truyền vận động các chi bộ triển khai Nghị quyết đến cơ sở bản trước hết là xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi nhất là chăn nuôi gia súc gia cầm nhốt chuồng tại các bản, tận dụng diện tích trồng cỏ voi làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cầm. Chỉ đạo 02 HTX thủy sản của xã đưa những giống cá có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng thủy sản. Chuyển đổi đất ruộng một vụ kém hiệu quả, thiếu nước sang trồng bí đao bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao”.

Để hiện thực hóa những mục tiêu của Nghị quyết, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tranh thủ nguồn lực từ các chương trình dự án chuyển dần diện tích cây hằng năm không hiệu quả sang phát triển diện tích cây trồng lâu năm hiệu quả kinh tế cao, tập trung vào bản Phiêng Lỷ, bản Sản, chăm sóc diện tích cây ăn quả trên đất dốc với các loại cây ăn quả cây nhãn, cây vải, cây xoài hiệu quả kinh tế cao; phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Tranh thủ nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, tập trung chăn nuôi gia súc nhốt chuồng tại các bản; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cải tạo chất lượng đàn gia súc, gia cầm; kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm; mở rộng diện tích trồng cỏ voi, trồng chuối phục vụ chăn nuôi gia súc nhốt chuồng và nuôi cá lồng. Tận dụng lợi thế diện tích mặt hồ thủy điện Sơn La, phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tập trung tại các bản Hán, bản He. Chăm sóc số lồng cá hiện có, lựa chọn chăn nuôi các giống cá có giá trị kinh tế cao, đảm bảo được thị trường đầu ra như cá lăng, cá chép, cá trắm; xây dựng mô hình hợp tác xã liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình trồng bí đao xanh tại bản Khoang xã Chiềng Khoang 

Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, trong năm 2020, xã Chiềng Khoang đã đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ giới hóa nông thôn để phục vụ sản xuất phát triển rõ nét. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.600 tấn, phát triển diện tích trồng rau các loại được trên 120 ha, cây ăn quả hơn 87 ha, nuôi trồng thủy sản trên 20,87 ha, sản lượng ước đạt 162 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,1% năm 2014 xuống còn 9,27%  năm  2020. Công tác xây dựng Đảng, củng có hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh thực tế; đổi mới phương thức lãnh đạo, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Tòng Văn Hịa, Trưởng bản Đông xã Chiềng Khoang huyện Quỳnh Nhai chia sẻ:“Sau khi tiếp thu Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã khóa XXIV chi bộ chúng tôi tiếp tục triển khai đến cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong bản về phát triển kinh tế chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vận động bà con trồng cỏ voi để phát triển nuôi bò nhốt chuồng mang lại hiệu quả kinh tế, cả bản hiện nay chỉ còn 02 hộ nghèo. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con về phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo đặc biệt là xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao”.

Tuy nhiên bên cạnh một số kết quả đạt được, Đảng bộ xã Chiềng Khoang vẫn gặp những khó khăn nhất định như: Sản xuất nông, lâm, thủy sản tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng hiệu quả chưa cao. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi có nơi, có lúc còn chậm; năng suất, sản lượng và hiệu quả một số cây trồng còn thấp; chất lượng hiệu quả trong chăn nuôi còn hạn chế, còn xẩy ra dịch bệnh gia súc. Hoạt động của các HTX thủy sản còn thiếu sự liên kết, chặt chẽ giữa các thành viên. Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng có mặt còn hạn chế, thiếu sót. Đây là sẽ là thách thức không nhỏ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã là phải đề ra các giải pháp căn cơ, có hiệu quả mang tính bứt phá trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Lò Văn Chơi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai cho biết: “Khó khăn của xã hiện nay là diện tích hạn hẹp về chăn nuôi trâu bò nhốt chuồng thì chưa mở rộng được diện tích trồng cỏ. Thứ hai là tìm đầu ra cho cá lồng giúp bà con nông dân vẫn còn bấp bênh. Tuy nhiên đảng ủy xã sẽ tìm nhiều giải pháp, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thì vận động bà con đưa những giống mới vào sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân”.

Tin tưởng rằng, với những nỗ lực quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bằng những giải pháp sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chiềng Khoang huyện Quỳnh Nhai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra./..

Bùi Đình Hải, Trung tâm TTVH huyện Quỳnh Nhai

 

Tác giả:Đình Hải
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 4,607
  • Tất cả: 873,874
Đăng nhập