Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Nhai củng cố nâng cao chất lượng tín dụng

          Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên các lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Nhai

        Để kịp thời triển khai hiệu quả các chính sách vay vốn của Đảng, Nhà nước đến người dân. Thời gian qua, PGD NHCSXH huyện đã tập trung huy động nguồn vốn, trong đó chú trọng nguồn vốn do NHCSXH Trung ương giao, PGD NHCSXH huyện tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH (BĐD-HĐQT-NHCSXH) huyện phân giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn kịp thời; tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động của toàn đơn vị an toàn và hiệu quả. NHCSXH huyện đã ký ủy thác với 04 đơn vị là hội nông dân, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh và hội liên hiệp phụ nữ huyện với 44 tổ chức hội chính trị cấp xã tại 11 xã trên toàn huyện và 205 tổ tiết kiệm vay vốn và hơn 6.900 hộ vay vốn. Về công tác tín dụng, tổng dư nợ cho vay đối với hộ nghèo, hộ cần nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt trên 330 tỷ đồng. Doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm 2022 đến nay đạt hơn 10,7 tỷ đồng. Dư nợ quá hạn đến ngày 28/2 là 185 triệu, chiếm 0,05%.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Nhai giải ngân nguồn vốn tại xã Chiềng Khoang

        Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, hàng năm UBND huyện đã chuyển nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo, hộ cân nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay được trên 2,8 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở các xã, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới. 

        Ông Cao Trung Phúc – Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết: "Trong thời gian qua, phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Nhai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La cùng với sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện và BĐD-HĐQT NHCSXH huyện cùng với các tổ chức hội nhận ủy thác. NHCSXH huyện đã triển khai cho vay được 16 chương trình với tổng dư nợ trên 330 tỷ. Qua công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, tất cả các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, đem lại hiệu quả đồng vốn trong phát triển kinh tế hộ gia đình".

          Để củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh công tác ủy thác cho vay vốn thông qua các tổ chức hội, đoàn thể. PGD NHCSXH huyện cũng thường xuyên xuống cơ sở, tổ chức các đợt giải ngân các nguồn vốn cho các đối tượng vay vốn tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn, ủy thác qua các tổ chức hội đoàn thể cấp xã. Nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn đã phát huy được hiệu quả hoạt động của mình trong việc tập hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn NHCSXH để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; cùng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; cùng giám sát nhau trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ; tiêu biểu như tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã Chiềng Khoang, Mường Giàng, Mường Giôn, Nặm Ét và Chiềng Khay…

Tăng cường vai trò hoạt động của tác tổ chức nhận uỷ thác ở cơ sở

        Ông Cà Văn Sáng – Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đơn vị ủy thác  hội nông dân xã Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết: "Chúng tôi là tổ chức hội nhận ủy thác được ban giảm nghèo phân bổ nguồn vốn cho bản, sau khi được giao vốn thì ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn mời các hộ có nhu cầu vay vốn để họp bình xét cho các tổ viên vay vốn phát triển kinh tế dưới sự giám sát của Trưởng bản, tổ chức hội đoàn thể cấp xã. Chúng tôi họp, bình xét cho vay có đúng mục đích, có đúng đối tượng. Những hộ sau khi được vay vốn chúng tôi tổ chức xuống kiểm tra vốn vay trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân để nắm bắt việc sau khi vay vốn có sử dụng vốn vay đúng mục đích hay không. Hàng tháng chúng tôi thu lãi và thu tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ đến ngày giao dịch tại xã nên nộp cho tổ giao dịch xã của ngân hàng tại UBND xã đúng theo quy định. Trong thời gian qua, chúng tôi xuống kiểm tra thì bà con vay vốn đã sử dụng đúng mục đích theo phương án cho vay vốn…"

        Đến nay, tổng dư nợ của xã Chiềng Khoang đạt trên 41,1 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã mạnh dạn đầu tư, phát triển chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2018 toàn xã có 15% hộ nghèo thì đến nay đã giảm xuống còn 7,0%. Nhiều hộ sau một thời gian được vay vốn của NHCSXH đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được hiệu quả nguồn vốn và đã thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững tiêu biểu như hộ gia đình chị Lò Thị khuyên bản He.

        Chị Lò Thị Khuyên – Bản He xã Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết: "Trước đây, gia đình tôi là một trong những hộ gia đình nghèo, khó khăn của bản. Năm 2018, gia thì đình được Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn. Gia đình đã vay 50 triệu để đầu tư phát triển chăn nuôi. Đến nay, gia đình đã trả được nợ ngân hàng và đã thoát nghèo. Để cuộc sống ổn định hơn nữa, thời gian tới gia đình sẽ tiếp tục đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc nhốt chuồng, trồng cỏ voi, tích cực phát triển sản xuất để cuộc sống ổn định hơn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Ngân hàng Chính sách xã hội".

Rà soát nắm bắt hộ nghèo sử dụng vốn vay đàu tư có hiệu quả

       Từ thực tế có thể thấy, tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả không chỉ là “cánh tay nối dài” giúp truyền tải nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đến đúng đối tượng thụ hưởng mà còn giúp bà con tính toán làm ăn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cách sử dụng vốn vay hiệu quả, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, thực hành tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn tín dụng, chính sách, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện; từng bước thực hiện hiệu quả chương trình cho vay phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần, nghị quyết 88 năm 2019 và nghị quyêt 120 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV./…

 

 

Tác giả:Văn Thiệu
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1162
  • Trong tuần: 9,763
  • Tất cả: 763,561
Đăng nhập