Dấu ấn từ nguồn vốn ưu đãi tạo việc làm ở Quỳnh Nhai

             Quỳnh Nhai nằm ở vị trí xung quanh được bao bọc bởi lòng hồ Sông Đà và các dãy núi với độ cao trung bình 800 - 900m so với mặt nước biển, người dân tộc thiểu số ở huyện chiếm tới hơn 94%., Trước năm 2019, Quỳnh Nhai là một trong 5 huyện nghèo của tỉnh Sơn La, nằm trong 64 huyện nghèo của cả nước được thực hiện theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

         Nhiều người dân ở huyện Quỳnh Nhai phát triển mô hình nuôi cá lồng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 24,9%. Do đó, huyện luôn xác định giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm và việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo là một trong những nguồn lực quan trọng để giải nhanh bài toán giảm nghèo ở địa phương. Chính vì vậy, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác rà soát và ban hành quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… làm cơ sở để ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện rà soát, cho vay kịp thời.

         Doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 349,2 tỷ đồng với 11.647 lượt khách hàng được vay vốn. Trong gần 5 năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp khoảng 940 hộ trên địa bàn huyện thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm gần 10%, chỉ còn 14,6%.

        Cũng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, hơn 300 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, hơn 700 lao động được tạo việc làm mới, gần 50 hộ nghèo được hỗ trợ vốn cải thiện nhà ở; gần 3170 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng. Huyện cũng phát triển thêm được đàn gia súc gần 100 nghìn con trâu, bò, dê, lợn. Tổng diện tích trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm được mở rộng ra khoảng 2150 ha, diện tích mặt nước nuôi thủy hải sản đạt 275 ha. Hiện huyện Quỳnh Nhai có 46 HTX có hoạt động, sản xuất, kinh doanh thủy hải sản với khoảng 6.000 lồng cá.

         Thực tế triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện cho thấy phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tác dụng trong thực hiện tốt việc công khai hóa, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của tổ chức hội, đồng thời củng cố hoạt động của tổ chức hội ở cơ sở. Việc bình xét hộ vay vốn công khai, dân chủ bảo đảm đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích. Mặt khác, việc ủy thác giúp người nghèo có thể tiếp cận dễ dàng, hiệu quả hơn với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của NHCSXH.

        Việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Quỳnh Nhai đã huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị với nguồn lực đầu tư tăng lên đáng kể cùng sự phối hợp, lồng ghép đồng bộ các chương trình, chính sách khác nhau với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, nhất là trong hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với hỗ trợ vốn, hộ nghèo còn được hỗ trợ trực tiếp về cây, con giống, chuồng trại…, được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.

         Các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn được công khai, lấy ý kiến nhân dân  ngay từ khâu đầu khi thực hiện qui hoạch để nhân dân góp ý. Chính vì vậy, đa phần các chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn huyện thời gian qua đều phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

         Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 6/11 xã được công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2021- 2025 huyện Quỳnh Nhai sẽ phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh .

                                          

                                                                       Nguyễn Tiến Sơn

                                                     Phòng Lao động - Thương binh xã hội

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 2,460
  • Tất cả: 439,776
Đăng nhập