Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn thanh niên năm 2021


Ngày 23/3/2021, Huyện đoàn Quỳnh Nhai phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 70 cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Lâm Thị Hồng Diệp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 23/3 - 27/3/2021) các học viên được tiếp thu nghiên cứu các chuyên đề: Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Thanh niên Việt Nam. Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Hội nhập Quốc tế

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung kiến thức lý luận chính trị, nâng cao các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và khả năng tổ chức, chỉ đạo công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở hoạt động trong thời gian tới./..Đình HảiaiurH

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 2,508
  • Tất cả: 439,824
Đăng nhập