Hưởng ứng ngày Nước thế giới, Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2021

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước; tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước đối với phát triển kinh tế- xã hội bền vững. Hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thông qua các hoạt động của cộng đồng nhằm góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước; mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Quỳnh Nhai đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, tổ chức chính trị -xã hội, UBND các xã về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 để các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Ra quân làm vệ sinh môi trường; tổ chức tọa đàm, giao lưu trực tuyến, treo băng zôn, pano, áp phích, xây dựng phim ngắn, phóng sự, tin bài tuyên truyền các nội dung về giá trị của nước; đại dương, thời tiết và khí hậu; phòng chống thiên tai; giảm thiểu phát thải khí nhà kính; tiết kiệm năng lượng; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 có chủ đề là “Giá trị của nước” tập trung vào việc tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, với trọng tâm cốt lõi là thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững số 6 (SDG6): Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm 2021 nhằm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Ocean, Our Climate and Weather” - “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Qua đó, nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất. Đây cũng thời điểm đánh dấu sự khởi động Thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Speak up for nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu

Ban Chỉ huy quân sự huyện ra quân làm vệ sinh môi trường, khuôn viên cơ quan

Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Nhai tổ chức Ra quân làm vệ sinh môi trường; treo băng zôn, pano, áp phích, xây dựng tin bài tuyên truyền các nội dung về giá trị của nước; đại dương, thời tiết và khí hậu; phòng chống thiên tai; giảm thiểu phát thải khí nhà kính; tiết kiệm năng lượng; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; phát động các phong trào vệ sinh môi trường, sử dụng tiết kiệm điện và nước, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa, thu gom và xử lý chất thải...

                     Bùi Tiến Thọ -  Ban CHQS huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 266
  • Trong tuần: 2,529
  • Tất cả: 439,845
Đăng nhập