Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2021

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2021

Ngày 12/4. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2021. Tham gia lớp bồi dưỡng có 60 học viên là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Chi hội trưởng Chi Hội Phụ nữ bản, xóm trên địa bàn huyện.

(Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2021)

Trong 05 ngày học tập, các học viên sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay;  Quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác Phụ nữ; Hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  và một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở như: Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Công tác giám sát và phản biện xã hội; Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ Hội nâng cao sự hiểu biết về quan điểm, đường lối, phương thức lãnh đạo của Đảng về tổ chức Đảng, cũng như về vai trò của hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn hiện nay. Đồng thời, có được kiến thức cơ bản nhất về công tác xã hội, biết tổ chức hoạt động của Hội, hiểu biết về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các nội dung liên quan về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nông thôn mới../.

Mạnh Hùng- Trung tâm TTVH huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 3,121
  • Tất cả: 437,754
Đăng nhập