Lan tỏa nhiều mô hình hay, nhân tố tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Ðảng bộ huyện Quỳnh Nhai đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.

Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị đến 100% cán bộ, đảng viên, từ đó tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BTV Huyện ủy luôn xác định trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là của cấp ủy, trực tiếp là của đồng chí Bí thư cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại các địa phương, đơn vị. Vì vậy, việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị được thường xuyên, kịp thời.

Đồng chí Bùi Thái Sơn, Phó bí thư thường trực huyện ủy Quỳnh Nhai cho biết:

“Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy huyện đã hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện, trong đó chú trọng chỉ đạo việc cụ thể hóa nội dung, vấn đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vi. Đảng bộ huyện đã đăng ký với Ban Thường vụ tỉnh ủy có nội dung mang tính chất đột phá như: Xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân. Giảm nghèo bền vững. Tăng thu ngân sách, nâng cao mức thu nhập của nhân dân. Phát triển rau, củ, thủy sản và trồng cây ăn quả trên đất dốc. .. Các tổ chức đảng trực thuộc đã đăng ký 71 nội dung đột phá và 76 mô hình. Trong đó, có một số nội dung, mô hình hay, có sức lan tỏa, như: nuôi bò nhốt chuồng, hiến đất làm đường nông thôn ...Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Toàn huyện đã có trên 1.500 tập thể cá nhân được khen thưởng, biểu dương, ghi danh”.

Lãnh đạo UBND tỉnh và huyện Quỳnh Nhai thăm mô hình trồng dứa tại xã Chiềng Ơn

Là xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2020, trong những năm qua Đảng bộ xã Chiềng Ơn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên, tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tình hình an ninh chính trị ổn định, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên. Sau khi được học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã  Chiềng Ơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như: hằng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết rèn luyện, tu dưỡng; lựa chọn đăng ký mô hình đột phá trong triển khai nhiệm vụ, tập trung lựa chọn một số khâu yếu, việc khó, vụ việc phức tạp kéo dài trên địa bàn để giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Ơn cho biết:

“Để học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác Hồ thì BTV Đảng ủy xã Chiềng Ơn đã xác định 5 khâu đột phá đó là: thứ nhất tập trung phát triển kinh tế chăn nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La và trồng cây ăn quả trên đất dốc qua đó đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Thứ hai là đẩy mạnh thực hiện tốt việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân trong công tác quản lý đất đai, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong nhân dân. Thứ ba là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế hộ gia đình để nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. Thứ tư thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội qua đó xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh. Thứ năm là xây dựng xã Chiềng Ơn đạt chuẩn Nông thôn mới. Có thể khẳng định rằng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã mang lại những kết quả tích cực trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã. Cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể của xã, các chi bộ, cán bộ đảng viên đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong trong công tác, phong cách theo Bác Hồ”.

Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện Quỳnh Nhai tuyên truyền nhân dân xã Chiềng Ơn về xây dựng Nông thôn mới

 Còn đối với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, trong những năm qua luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được triển khai nghiêm túc, sâu rộng thông qua hành động, việc làm cụ thể, qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ. Vì vậy, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã biên soạn nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cung cấp tài liệu, sách báo đến 100% các chi hội cơ sở để sử dụng trong các buổi sinh hoạt hội viên; tổ chức học tập nghiên cứu chuyên đề hàng năm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, kỹ năng hành động, bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, hướng chị em đến những việc làm thiết thực, cụ thể trong việc học tập và làm theo Bác.

Bà Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Nhai cho biết:

“Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị trong thời gian vừa qua Hội LHPN huyện đã xây dựng các văn bản quán triệt tới cán bộ hội viên phụ nữ các chuyên đề học tập theo từng năm, các nội dung cốt lõi trong việc học tập và làm theo Bác và cụ thể thể hóa trong việc học tập và làm theo Bác thì Hội LHPN huyện cũng đã phát động, tuyên truyền vận động tới cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện các mô hình hũ gạo tiết kiệm, tiết kiệm tiền, tiết kiệm trong chi tiêu tại gia đình để hỗ trợ giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và qua việc học tập và làm theo Bác thì cũng đã nâng cao được nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ”.

Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05

Học tập và làm theo gương Bác, hàng năm Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai đã lựa chọn những nội dung đột phá, giải pháp xử lý, giải quyết những vấn đề, vụ việc nổi cộm, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, gắn kết chặt chẽ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn một số công việc cụ thể có tính chất đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; thúc đẩy phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; khắc phục hạn chế, yếu kém, giải quyết những vấn đề bức xúc, xác định thời gian giải quyết dứt điểm. Chính vì vậy huyện đã vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo hướng hiệu quả, bền vững, có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin truyền thông đều đạt kết quả tốt. Chính sách đối với người, gia đình có công, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đây mạnh; số lượng thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm và rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân.

Ban Thường vụ huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện, các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa nội dung chỉ đạo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của đơn vị lấy trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện đưa nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng đối tượng đảng; bồi dưỡng công tác đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; các cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện quy trình tố tụng. Chủ động nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những tồn đọng, bức xúc và mới nảy sinh ở cơ sở. Công tác dân vận tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và huyện; thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân; đổi mới và tăng cường công tác giám sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri.

Trong 5 năm qua, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính của huyện và cấp xã. 100% các cơ quan, đơn vị đã xây dựng nội quy, quy chế làm việc, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cam kết thực hiện gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Cán bộ, công chức, và các quy định của Đảng. Qua đánh giá, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về xây dựng những chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo học tập đã có sự chuyển biến khá rõ nét.

Đồng chí Vũ Đức Mạnh, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Giàng cho biết:

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua tuổi trẻ xã Mường Giàng đã và đang tích cực học tập triển khai có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động từ đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ về chính trị phát triển kinh tế xã hội của địa phương cụ thể: Thứ nhất trong công tác học tập quán triệt triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05 thì được đoàn xã triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng, bám sát với thực tiễn gắn với việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi qua đó đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu cho đoàn viên thanh niên. Thứ hai là BTV Huyện đoàn hàng năm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 cũng như là chỉ đạo các chi đoàn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng các chương trình hành động cách mạng điển hình như một số chương trình đã được đoàn xã thực hiện trong giai đoạn vừa qua như chương trình nồi cháo nghĩa tình, tiếp sức mùa thi đặc biệt là chương trình tuổi trẻ xã Mường Giàng chung tay xây dựng Nông thôn mới”.

Cùng với chỉ đạo thực hiện khâu đột phá, việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo giải quyết được các cấp ủy Đảng của huyện quan tâm thực hiện. Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã nghiêm túc chấn chỉnh, làm rõ việc thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý và có các hình thức xử lý nghiêm minh. Do đó, đã góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp hoạt động ngày một hiệu lực, hiệu quả. Công tác rà soát, tiếp nhận, phân loại đơn thư và giao nhiệm vụ đôn đốc, giải quyết đã được lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên và hiệu quả. Đến nay trên địa bàn huyện không có tình trạng khiếu kiện tập trung đông người vượt cấp; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Công tác lựa chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện được triển khai có trọng tâm và hiệu quả thiết thực. Hàng năm BTV Huyện ủy Quỳnh Nhai đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với biểu dương khen thưởng cho các tổ chức Đảng và đảng viên. Tổ chức thành công cuộc thi viết những tấm gương làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, việc học và làm theo Bác đã có những chuyển biến toàn diện, vững chắc, lan tỏa, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch, hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn việc thực hiện chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị và các xã trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực và ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, vững mạnh. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền chủ động, sâu sát, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thái Sơn, Phó bí thư thường trực huyện ủy Quỳnh Nhai cho biết:

“Trong thời gian tới Đảng bộ huyện xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thứ ba là tập trung triển khai thực hiện các nội dung đột phá đã xác định trong việc đăng ký với Ban thường vụ tỉnh ủy và trong các kế hoạch hàng năm của BTV Huyện ủy. Thứ tư là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Thứ năm là tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và việc thực hiện bản cam kết của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung cuối cùng đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mô hình hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến, nhằm tạo sức lan tỏa hơn nữa trong xã hội về nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị”.

Những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng  an ninh, xây dựng Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai ngày càng trong sạch vững mạnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh Sơn La vào năm 2024./..

Đình Hải

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 3,499
  • Tất cả: 436,445
Đăng nhập