Hội nghị sơ kết quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021


         Ngày 01/7, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức hội nghị sơ kết quy chế dân chủ ở sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Vì Thị Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Phó ban chỉ đạo huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lò Thanh Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện.

 

 

         Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện Quỳnh Nhai về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ động tham mưu kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tuyên truyền, triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện dân chủ có nhiều chuyển biến tích cực; quyền dân chủ trong nhân dân được phát huy có hiệu quả. Việc công khai, dân chủ trong các loại hình cơ sở được quan tâm; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; các chương trình, dự án, các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, người nghèo. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; quan tâm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, cộng tác tiếp công dân, công tác cải cách hành chính “cơ chế một cửa”.

         Trong 6 tháng cuối năm 2021 huyện Quỳnh Nhai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016  của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trong cán bộ, đảng viên./..

Đình Hải

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 5,217
  • Tất cả: 506,650
Đăng nhập