Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội nông dân ở cơ sở năm 2021

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội nông dân ở cơ sở năm 2021

    Ngày 19/7, Trung tâm chính trị huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Hội nông dân huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 60 học viên là các chi hội trưởng, chi hội phó Hội nông dân 11 xã trong toàn huyện năm 2021.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội nông dân ở cơ sở năm 2021.

    Trong thời gian 5 ngày (từ 19/7 đến 23/7/2021), các học viên sẽ được truyền đạt 6 chuyên đề chính gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng VN. Đảng cộng sản Việt Nam-Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Hội nông dân Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội của người nông dân Việt Nam. Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở. Một số nghiệp vụ công tác Hội Nông dân.

         Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản giúp cho cán bộ Hội ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức nghiệp vụ công tác Hội; đồng thời đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh toàn diện./.. 

         Bùi Đình Hải, Trung tâm TTVH huyện Quỳnh Nhai

Tác giả: Bùi Đình Hải,
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 5,267
  • Tất cả: 506,700
Đăng nhập