Quỳnh Nhai tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 

Bằng việc chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân, huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Từ khi được quán triệt Nghị quyết số 35, cùng với quyết tâm của toàn tỉnh, Huyện ủy Quỳnh Nhai đã khẩn trương vào cuộc, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này. Ngay sau khi được kiện toàn, Ban chỉ đạo 35 huyện Quỳnh Nhai đã phát huy vai trò, các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lâm Thị Hồng Diệp, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Quỳnh Nhai, Phó trưởng ban chỉ đạo 35 huyện Quỳnh Nhai thông tin:

          “BCĐ 35 huyện Quỳnh Nhai đã kịp thời lãnh đạo, định hướng tư tưởng, chủ động phòng ngừa những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nâng cao cảnh giác về các âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở. Các cấp, các ngành, lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp nắm bắt tình hình, nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời tham mưu cấp ủy có biện pháp đối phó và xử lý”.

Công tác tuyên truyền chính là giải pháp quan trọng hàng đầu giúp huyện  Quỳnh Nhai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35. Cụ thể, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy ban hành các hướng dẫn tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện trọng đại góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường công tác tuyên truyền, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện. Chỉ đạo cấp uỷ và các tổ chức cơ sở đảng tăng cường thông tin các chủ chương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, không nghe, không tin và không làm theo lời kẻ xấu xúi giục; phát huy tinh thần tự lực tự cường, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cho 23 cán bộ, công chức xã Chiềng Khay. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35 huyện, tổ thư ký, cộng tác viên, báo cáo viên cấp huyện lập 28 nhóm zalo, Feabook với trên 250 người đã tích cực tham gia đấu tranh trên 12.859 lượt đề nghị Feabook gỡ bỏ các bài, trang có nội dung phản động bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhất là việc tập trung đấu tranh đề nghị Facebook  gỡ bỏ tài khoản Facebook cá nhân mang tên: “Phó Phòng Vịt Quay” - chủ tài khoản Thào A Súa với trên 100 lượt tham gia. Công an huyện xây dựng bài viết gửi Công an tỉnh Sơn la thẩm định 01 bài viết với tiêu đề “Thay vì chê bai thì hãy hành động” đăng tải trên Fanpege Facebook “Khát vọng Miền Ban Trắng”, tiếp tục quản lý 01 hồ sơ “ Điều tra cơ bản các hội nhóm trên không gian mạng” quản lý 13 hội nhóm trên mạng xã hội Facebook có số lượng thành viên, tương tác lớn, chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quỳnh Nhai đã đăng tải 232 tin, bài, phóng sự với gần 65.000 lượt truy cập.   

Quỳnh Nhai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tố chức đoàn thể các cấp đã thực hiện tốt các quy chế phối hợp; huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong toàn huyện. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch.

Việc giải quyết các điểm “nóng”, các vấn đề nổi cộm, bức xúc luôn được Ban chỉ đạo quan tâm thực hiện quyết liệt, trong đó người dân và cán bộ, đảng viên quan tâm là tình hình diễn biến trên biển Đông, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, kết quả đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra vấn đề an ninh nông thôn, công tác giải quyết đơn thư, khiếu kiện, công tác phòng, chống tham nhũng,…cũng được quan tâm chỉ đạo sát sao. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu kiện, tranh chấp đất đai tồn đọng từ những năm trước. Tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia khiếu kiện vượt cấp.

Đồng chí Lâm Thị Hồng Diệp, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Quỳnh Nhai, Phó trưởng ban chỉ đạo 35 huyện cho biết:

“Trong thời gian tới BCĐ 35 tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và đặc biệt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện, các cộng tác viên phối hợp triển khai đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện. Khai thác thông tin tư liệu, viết tin, bài đấu tranh, phản bác góp phần tuyên truyền, giáo dục và định hướng trong nhân dân. Chỉ đạo công tác đánh giá kết quả hoạt động của các cộng tác viên định kỳ, đột xuất. Nắm bắt tình hình hoạt động của Đội ngũ cộng tác viên. Xây dựng báo cáo kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”.

Nhờ nâng cao nhận thức, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân đều xác định rõ trách nhiệm của mình góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nhằm bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đó cũng chính là nền tảng tư tưởng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./..

Bùi Đình Hải, Trung tâm TTVH huyện Quỳnh Nhai

 

Tác giả:Đình Hải
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 5,229
  • Tất cả: 506,662
Đăng nhập