Ban dân tộc công bố Quyết định thanh tra việc tổ chức thực hiện một số chính sách dân tộc tại huyệnNgày 20/8/2021, Đoàn thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã có cuộc làm việc với UBND huyện Quỳnh Nhai về công bố Quyết định Thanh tra việc tổ chức thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Dự công bố quyết định có ông Đinh Trung Dũng - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh  cùng các thành viên trong đoàn, về phía lãnh đạo UBND huyện có đồng chí Cầm Văn Huy, ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các 11 xã.

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-BDT của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về việc thanh tra thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại huyện Quỳnh Nhai. Đoàn thanh tra đã xây dựng kế hoạch, tổ chức công bố Quyết định thanh tra thời gian 30 ngày bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra 20/8/2021.  Theo đó, nội dung thanh tra sẽ tập trung vào một số nội dung về chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 2085/2016/QĐ-TTg quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2018 đến 2020. Thanh tra việc chi trả chính sách đối với người có uy tín theo quyết định 12/QĐ-TTg quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2018 đến 2020.  Thanh tra nguồn vốn sự nghiệp chương trình 135 theo quyết định 1722/QĐ-TTg từ năm 2018 đến 2020. Chính sách hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, bản đặc biệt khó khăn theo nghị định 116/NĐ-CP nghị định của Chính phủ từ năm 2018 đến 2020. Đồng thời, thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2017 đến năm 2020. 

Ông Đinh Trung Dũng - Tỉnh ủy viên - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sơn La công bố Quyết định Thanh tra tại huyện Quỳnh Nhai

Sau khi nhận hồ sơ Đoàn Thanh tra dự kiến từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021, sẽ  kiểm tra thực tế tại các xã, các trường học bán trú và một số cơ quan đơn vị liên quan đến việc thực hiện các chính sách dân tộc địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Trên cơ sở kết quả thanh tra, đoàn sẽ nắm bắt và kịp thời kiến nghị lên cấp trên xem xét bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ, kịp thời chấn chỉnh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện./.

               Điêu Thị Hà- Phòng Dân tộc huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 4,974
  • Tất cả: 502,265
Đăng nhập