Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2022

          Ngày 03/6 Hội Khuyến học huyện Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2022 cho 53 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các xã; Trưởng, Phó Ban khuyến học các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2022

        Tham gia tập huấn các đại biểu được truyền đạt và hướng dẫn các nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học các cấp; Hướng dẫn việc thực hiện thành lập ban khuyến học dòng họ; Tổ chức phát triển Hội khuyến học ở các cơ quan đơn vị; Công tác vận động xây dựng ủng hộ quỹ, thu hội phí, quản lý và sử dụng quỹ khuyến học; Hướng dẫn tiếp tục triển khai đề án 281 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2021 – 2030; Đồng thời các đại biểu cũng được hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể của cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở

        Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở, qua đó làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động của Hội khuyến học các cấp góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển

Tác giả:Mạnh Hùng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 4,638
  • Tất cả: 873,905
Đăng nhập