Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội nông dân cơ sở năm 2022

          Ngày 25/7, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân năm 2022

Toàn cảnh Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân

năm 2022

        Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội nông dân 11 xã. Trong thời gian 5 ngày (25 đến 29/7), các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam-Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Hội Nông dân Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội của người nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác Hội Nông dân…

        Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản giúp cho cán bộ Hội ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức nghiệp vụ công tác Hội; đồng thời đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh./.

Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 644
  • Trong tuần: 7,249
  • Tất cả: 842,878
Đăng nhập