Tập huấn, ra mắt câu lạc bộ dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Kháng xã Chiềng Ơn năm 2022

 

          Nhằm từng bước thực hiện hiệu quả mô hình “Xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Kháng gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Trong thời gian 04 ngày từ 15/9 đến 19/9, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với UBND huyện tổ chức tập huấn chương trình giao lưu văn nghệ và ra mắt câu lạc bộ dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Kháng xã Chiềng Ơn huyện Quỳnh Nhai năm 2022.

          Tham gia tập huấn, hơn 50 học viên và nghệ nhân yêu thích dân ca, dân vũ dân tộc kháng được nghiên cứu và truyền dạy các điệu múa, điệu hát dân ca, dân vũ, dân nhạc như: hát dân ca Kháng, hát ru, hát giao duyên, múa tăng bu, múa mẹt hoa, múa au eo, khắn bả nàng Han; biểu diễn đàn Hưn Mạy, Cơ Dơng, trống, chiêng…Ngoài ra, trong thời gian tổ chức tập huấn, Cục Văn hóa cơ sở cũng sẽ khảo sát, đánh giá thực trạng các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Kháng trên địa bàn huyện để phục vụ xây dựng kịch bản triển khai mô hình. Đồng thời, lựa chọn địa điểm tổ chức ra mắt và bàn giao mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ, dân nhạc xã Chiềng Ơn để xã quản lý, duy trì, gìn giữ, phát huy nét đẹp bản sắc dân tộc, phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội nhằm giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Kháng.

          Thông qua tập huấn nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Kháng gắn với các hoạt động văn nghệ, văn hóa cơ sở gắn với phát triển du lịch, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng, phát triển mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Kháng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước./….

        Điêu Thị Nhất - Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

          

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 3,419
  • Tất cả: 868,228
Đăng nhập