Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022

          Ngày 15/9/2022, Sở Nội vụ Sơn La đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022 cho chuyên viên phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phòng Nội vụ, ban dân vận, phòng văn hóa-thông tin; lãnh đạo UBND, công an; công chức phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo và các đoàn thể chính trị-xã hội thuộc các xã.

Toàn cảnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022

        Trong thời gian 1,5 ngày các học viên được truyền đạt các chuyên đề về: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; Quy trình cho chủ trương chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo điểm nhóm đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh theo (Hướng dẫn số 03/HD-BDVTU ngày 06/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ); Nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định 162- NĐ/CP; một số vấn đề liên quan đến việc chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung ở địa phương, cơ sở; Một số tình hình hoạt động tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, thực trạng và giải pháp…

        Qua tập huấn nhằm tiếp tục phổ biến, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp, đơn thư, kiến nghị ngay tại cơ sở; việc giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân về tôn giáo cho đội ngũ làm công tác tôn giáo ở cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo nói chung và quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng; nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước tại địa phương, cơ sở trong tình hình mới…/.

Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 3,459
  • Tất cả: 868,268
Đăng nhập