Đại hội Chi bộ Thanh tra - Tư pháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2025

Ngày 19/9 Chi bộ Thanh tra - Tư pháp thuộc Đảng ủy cơ quan khối chính quyền huyện Quỳnh Nhai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2025. Chi bộ Thanh tra - Tư pháp  hiện  có 09 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, 100% đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã hoàn thành và đạt 6/6 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 đề ra, 100% cán bộ đảng viên được học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Điều lệ Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Duy trì và giữ vững chi bộ, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá. Nhiệm kỳ 2023-2025 Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tiếp tục đổi mới về nội dung và Phương thức lãnh đạo của chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ thời kỳ mới.

 Trên tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội bầu ra Ban chi ủy và tín nhiệm đầu đồng chí Ngô Quý Ngự tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Thanh tra - Tư pháp khóa II nhiệm kỳ 2023-2025./.

Ngô Quý Ngự - Chánh Thanh tra huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 323
  • Trong tuần: 2,414
  • Tất cả: 939,870
Đăng nhập