Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác mặt trận ở cơ sở năm 2022

          Ngày 26/9, Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở năm 2022.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở năm 2022

        Trong thời gian 05 ngày, 70 học viên là trưởng ban công tác mặt trận các bản, xóm trên địa bàn huyện sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; những vấn đề cơ bản của mặt trận tổ quốc Việt Nam… Đồng thời các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận về tổ chức, hoạt động và các cuộc vận động lớn của mặt trận tổ quốc ở cơ sở.

        Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở có thêm kỹ năng, cách thức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới. Góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương./. 

Tác giả:Mạnh Hùng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 167
  • Trong tuần: 2,258
  • Tất cả: 939,714
Đăng nhập