Tổng hợp các văn bản triển khai; chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23, các văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid-19.

 

 Tổng hợp các văn bản triển khai của Trung ương, của tỉnh, sở ngành;  chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 và các văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid-19

Đề nghị truy cập theo một trong các link dưới đây để tải danh mục  và xem tài liệu file PDF gủi kèm. 

https://sotttt.sonla.gov.vn/1229/27531/80746/616782/nen-tang-cong-nghe-phong-chong-covid-19/tong-hop-van-ban-chi-dao-trien-khai-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-va-thuc-hien-nghi-quyet-s

 

https://drive.google.com/file/d/1jrKg6hnGqDuCwDC80X2eXe9uhi2SkJQS/view

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 5,011
  • Tất cả: 502,302
Đăng nhập