Họp ban tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2021

 

Ngày 14/5/2021, Đồng chí Hoàng Tiến Cường, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức cuộc diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn huyện đã chủ trì cuộc họp ban tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2021.

Cuộc diễn tập UPBL-TKCN huyện dự kiến được tổ chức trong tháng 6/2021 bao gồm 2 phần cơ chế và diễn tập thực binh. Phần cơ chế: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện họp nhận định, đánh giá tình hình, xác định nội dung, biện pháp ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn. Giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các lực lượng. Phần diễn tập thực binh tổ chức thực hành ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra. Tại buổi họp đã công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc ban tổ chức diễn tập, khung diễn tập, tổ đạo diễn, tổ bảo đảm diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, đồng thời thông qua kế hoạch cụ thể cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện, xã; khả năng tham mưu của các ngành về công tác ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, sử dụng lực lượng trong công tác ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khi thiên tai xảy ra.

Đồng chí Hoàng Tiến Cường, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức cuộc diễn tập phát biểu kết luận giao nhiệm vụ cho các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại cuộc họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức cuộc diễn tập nhấn mạnh: việc tổ chức diễn tập phải sát thực tế, đặc điểm tình hình địa bàn. Các đơn vị cần chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ; công tác lãnh, chỉ đạo, chỉ huy điều hành, hiệp đồng trong cuộc diễn tập chặt chẽ; vận dụng tốt quan điểm, phương châm tư tưởng chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả./..

Đình Hải- Trung tâm TT-VH huyện

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 193
  • Trong tuần: 2,474
  • Tất cả: 469,049
Đăng nhập