Huyện ủy Quỳnh Nhai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 28/5/2021 Huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đánh giá 04 năm thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện, các tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 11 xã trong huyện để đảm bảo công tác phòng chống Dịch Covid-19.

 

Trong 05 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tổ chức thực hiện nghiêm túc, trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức khác nhau; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt... Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; công chức, viên chức; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII như: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân ở các cấp kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước đã có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đã góp phần đem lại niềm tin của cán bộ, đảng viên về sự quyết tâm của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Huyện ủy Quỳnh Nhai tổ chức ký cam kết thực hiện Quyết định số 319-QĐTU của Ban thường vụ tỉnh ủy

Thực hiện Quyết định số 319-QÐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo đổi mới lề lối làm việc, cán bộ công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ. Tại hội nghị cũng đã tổ chức ký cam kết thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy, Quyết định số 1311-QĐ/HU ngày 10/02/2017 của Ban thường vụ huyện ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị

Nhân dịp này Ban thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai đã tặng giấy khen cho 18 tập thể. UBND huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh./..

Bùi Đình Hải, Trung tâm TTVH huyện Quỳnh Nhai

 

Tác giả:Đình Hải
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 276
  • Trong tuần: 2,557
  • Tất cả: 469,132
Đăng nhập