Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ năm 2022

          Ngày 04/4, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ năm 2022.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ năm 2022

        Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là phó chủ tịch Hội LHPN xã và chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội cơ sở. Trong thời gian 5 ngày từ 04 đến 08/4/2022, các học viên được tiếp thu các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam-Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nươc ta về công tác Phụ nữ; Hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam; Một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội phụ nữ cơ sở…

        Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ phụ nữ ở cơ sở có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác hội trong tình hình hiện nay, trang bị các kiến thức để vận dụng vào cuộc sống, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 8,727
  • Tất cả: 763,672
Đăng nhập