Khai giảng lớp đảng viên mới đợt I năm 2022

          Ngày 15/4, Trung tâm chính trị huyện Quỳnh Nhai tổ chức Khai giảng lớp đảng viên mới đợt I năm 2022, cho 50 đảng viên dự bị thuộc các chi bộ, Đảng bộ trong toàn huyện.

Toàn cảnh lớp Đảng viên mới đợt I

        Trong thời gian 8 ngày (15-22/4), các đảng viên dự bị được phổ biến, quán triệt một số chuyên đề: chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

        Qua đó, giúp đảng viên dự bị nắm vững kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó, tích cực trau dồi bản lĩnh chính trị, xác định tốt nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức.

Tác giả:Thu Hà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1132
  • Trong tuần: 9,733
  • Tất cả: 763,531
Đăng nhập