Họp BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

          Ngày 23/6, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đã tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì hội nghị.

        Trong 6 tháng năm 2022, Ban Chỉ đạo huyện Quỳnh Nhai về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ động tham mưu kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tuyên truyền, triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện dân chủ có nhiều chuyển biến tích cực; quyền dân chủ trong nhân dân được phát huy có hiệu quả. Việc công khai, dân chủ trong các loại hình cơ sở được quan tâm; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; các chương trình, dự án, các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, người nghèo. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; quan tâm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, cộng tác tiếp công dân, công tác cải cách hành chính “cơ chế một cửa”.

        Phát biểu kết luận tại cuộc Họp, đồng chí Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII; tiếp tục rà soát kiện toàn BCĐ thực hiện quy chế dân chủ các cấp, các ngành; bổ sung quy chế làm việc và phân công rõ trách nhiệm các thành viên trong BCĐ; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở; rà soát việc sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước sau khi sát nhập các bản, xóm trên địa bàn.../.

Tác giả:Nguyễn Hữu Chung-Phòng Nội vụ huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 536
  • Trong tuần: 7,141
  • Tất cả: 842,770
Đăng nhập