Hội nghị lần thứ 8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai khóa XX

          Ngày 11/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 khóa XX nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị lần thứ 8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai khóa XX

        Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác và chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra ngay từ đầu năm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham gia giám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đã thành lập 11 đoàn giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Giám sát công tác xây dựng cơ bản, các chính sách an sinh xã hội, giám sát việc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và giám sát việc rà soát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều… Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đã phối hợp tổ chức 74 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với trên 2.700 đại biểu tham dự. Bên cạnh đó thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”. Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”.

        6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Tham gia giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 

Tác giả:Mạnh Hùng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 576
  • Trong tuần: 7,181
  • Tất cả: 842,810
Đăng nhập