Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 226/KH-UBND
Ngày ban hành 02/08/2022
Ngày hiệu lực 02/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-226.-kh-trien-khai-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-thong-tin-co-so-giai-doan-2021-2025.pdf
Văn bản mới